Uitgezonden

Wat was het een mooie dienst, afgelopen zondag 3 juli met prachtige toepasselijke liederen. Johan en Willeke zijn dankbaar voor de bemoediging die zij ontvingen door en tijdens de uitzenddienst. De aanwezigheid van zoveel familie, vrienden, bekenden en betrokkenen deed hen goed. Zij voelen zich nu klaar om met Gods zegen op weg te gaan. Zij zien uit naar wat komen gaat. Uiteraard is het wel dubbel omdat ook het afscheid nu echt dichtbij komt.

Na de preek volgde het in de bediening stellen. Johan en Willeke aanvaarden ten overstaan van de gemeente de dienst in een ander land die de Heere zelf hen heeft gegeven en beloofden hier met hulp van God trouw aan te blijven. Vervolgens beloofde de gemeente dat zij als zendende gemeente het werk van Johan en Willeke zullen ondersteunen met meeleven, gebeden en gaven.

Uitzending

Hierna volgde de uitzending door dominee Haasnoot, predikant van de GZB en door dominee Tekelenburg van de Hervormde gemeente Monster.

Zegen & handoplegging

En mooi moment was ook de zegen en handoplegging door bovengenoemde predikanten, de zus van Willeke (Gerdien) en de broer van Johan (Theo). Gerdien en Theo zijn ook lid van de TFC.

VIA

Ook Wout Schonewille, voorzitter van de TFC, benadrukte in zijn toespraak dat Johan en Willeke VIA de Hervormde gemeente Monster zendingswerk gaan doen in Albanië en Kosovo. De weg (Via is latijn voor weg) naar Albanië leidt via Monster.

Lied door kinderen en jongeren

Als verrassing zongen zowel de kinderen als ook de jongeren mee met een prachtig lied. Dit raakte Johan en Willeke; mooi om te zien dat de jongeren hen ook een warm hart toedragen, mede door de relatie die zij jarenlang met hen op hebben gebouwd binnen het jeugdwerk (clubs, catechese, vakantie bijbel week en de jeugdraad). Ook weer een mooie bemoediging voor het werk dat zij de komende jaren in Albanië mogen gaan doen en de relaties die zij daar op kunnen gaan bouwen.

De prachtige foto’s zijn genomen door Willemijn Lucas en haar vriend van Willemijnlucasfotografie.

Johan, Willeke, Abel en Mirjam zullen op korte termijn verhuizen naar Albanië. Bid je mee voor hen? Je kunt hen ook volgen via Facebook: Vrij in Albanië.