Roeping & ontroering

Op 29 mei spraken Johan en Willeke aan het einde van de ochtenddienst in hun kerk in Monster. Ze vertelden kort over het zendingswerk waarvoor ze geroepen zijn en vroegen bovenal de gemeente om gebed. Zeker omdat het voor hen, alhoewel zij zich geroepen weten, toch ook een tijd is waarin afscheid zal moeten worden genomen en veel geregeld moet worden. Het werd dan ook een bijzondere oproep, niet zonder emotie. We hopen van harte dat de gemeente, deelgenoten en uiteraard ook u, in gebed om hen heen zullen staan. Er lagen ook zendingsmaatje flyers voor iedereen. Johan en Willeke wezen daar bescheiden op, omdat er natuurlijk ook financiële middelen nodig zijn. Zij willen daar niet de nadruk op leggen.