Over ons

Dit zijn wij: Johan en Willeke, dankbare ouders van Abel (5), Mirjam (3) en Julia (0) en woonachtig in Tirana. In de zomer van 2022 zijn we vertrokken naar Albanië voor zes jaar. Hier zetten wij ons in voor de kerk en inwoners in Albanië en Kosovo.

Gezamenlijke passie voor zendingswerk in Oost-Europa

Maar hoe komen wij bij zendingswerk in Albanië? Beiden hadden we al echt iets met zendingswerk in Oost-Europa. Leuk detail is dat we elkaar in 2002 leerden kennen in Oekraïne waar Willeke met Johan’s zus zendingswerk deed. Na enkele jaren vriendschap en gezamenlijke zendingstrips naar Oekraïne en Roemenië sneed Johan in het vliegtuig op weg naar Oekraïne voorzichtig het onderwerp verkering en trouwen aan. De liefde bleek wederzijds. In 2006 kregen we verkering en in 2009 zijn we getrouwd.

Het bleef trekken

We woonden met plezier in Monster, hadden beiden een leuke baan en veel familie en vrienden om ons heen. Na ruim 10 jaar huwelijk kwam onze zoon Abel als geschenk. We bleven al die jaren verbonden met Oekraïne en Roemenië.  Op een gegeven moment voelden we allebei toch dat we misschien méér in de richting van zending moesten doen.

“Ga naar het land dat Ik je wijzen zal”

Voorjaar 2019 hadden we een informatief gesprek met de GZB. Het was een goed gesprek, maar we waren er toen nog niet klaar voor. Een jaar nadat ook onze dochter Mirjam was geboren, kwam de gedachte aan zending keer op keer terug. Zo werd Johan bij het voorlezen uit de Bijbel aan Abel geraakt door de tekst over Abraham die op reis gaat naar het land dat God hem wijst. Ook bij Willeke (her)leefde de vraag of het nu toch tijd was om zendingswerk te gaan doen. Tijdens een gesprek ’s avonds op de bank werd het onderwerp zendingswerk aangekaart en waren we beiden verrast dat het ons allebei bezig hield. Het was ons duidelijk dat God ons hierin leidde.

En toen was het zover

We gingen verder in het zoekproces en hadden weer contact met de GZB. Eerst hadden we niets met Albanië. Maar het werk dat werd gevraagd, kerkelijk opbouwwerk bij twaalf gemeenten in Albanië en Kosovo, sluit mooi aan op Johans studie voor kerkelijk werker en ervaring als missionair – en jeugdouderling. Bovendien waren we al elders in Oost-Europa actief. Willeke werkte als coach voor gezinnen met diverse problemen, zoals in de opvoeding. Ook in Albanië leven opvoedvragen. Willeke kan nu haar ervaring inzetten om Albanese gezinnen te helpen die behoefte hebben aan advies bij de opvoeding. En die moeilijke taal? Als God van ons vraagt de zending in te gaan, zal Hij ons daarbij ook wel helpen.