Hoe het begon

Kennismaken met de GZB

In 2019 hebben we een kennismakingsgesprek met de GZB gehad om ons te laten informeren wat zending via de GZB  inhoudt en welke (on)mogelijkheden hierin zijn. Dit was vanaf beide kanten een positief gesprek, maar hier hebben we toen geen vervolg aan gegeven. Toch heeft deze ‘zendingsgedachte’ ons allebei niet losgelaten en spraken we hier van tijd tot tijd over met elkaar. Ook werden we door gesprekken met mensen, Bijbelteksten, preken en liederen stilgezet bij deze gedachte. Bijvoorbeeld het lied wat we hoorden toen we op de afslag in Driebergen reden op weg naar de GZB: ‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen’. Maar ook een Bijbelverhaal van Abraham tijdens het voorlezen aan Abel ging meer tot ons spreken: ‘Ga uit je land en ga naar het land dat Ik je wijzen zal’. Van tijd tot tijd hebben we bevestigingen gekregen dat dit de weg is die wij mogen gaan. We hebben er veel samen over gesproken en er uiteraard ook veel voor gebeden.

Albanië

Begin 2021 hebben we opnieuw contact gezocht met de GZB, specifiek rondom een vacature in Albanië, omdat we in Oost Europa (Hongarije, Roemenië en Oekraïne) ervaring hebben met cultuur, land en mensen.

Voor Albanië is de GZB op zoek naar een Missionair Gemeente opbouwwerker voor een periode van 6 jaar. In deze vacature herkennen wij ons beiden en we geloven dat dit de stap is die wij moeten nemen. Over deze vacature kregen we toen onderstaande informatie:

  • Het is gemeente opbouwwerk in diverse gemeenten in Albanië
  • De christelijke gemeenten in Albanië zijn vaak klein en kwetsbaar, predikanten blijven er voor het leven en er zijn nauwelijks kerkenraden.
  • De doorwerking van het vroegere communisme en atheïsme zijn nog steeds merkbaar in het land en hebben de mensen gevormd.
  • In de gemeenten is het de bedoeling om gebruik te maken van het Focus materiaal van de IZB wat al vertaald is in het Albanees.
  • In totaal gaat het om 12 gemeenten die door ons begeleid worden, verspreid over het land, waarvan 10 in Albanië en 2 in Kosovo
  • Naast het gemeente opbouwwerk ligt er een specifieke vraag voor jeugdwerk en diaconaat.

Bij de GZB hebben we de sollicitatie procedure doorlopen en sinds oktober 2021 zijn we door de GZB aangenomen in de functie van Missionair gemeente opbouwwerker in Albanië (Kosovo).

En toen

Na de diverse gesprekken bij de GZB over onze uitzending waren we blij met de definitieve ‘Go’ per 1 oktober. Daarna zijn we medisch getest en mochten we deelnemen aan een assessment. Hierbij bleek dat we ‘veerkrachtig’ genoeg waren om ‘het veld’ in te gaan. Het mooie hiervan (en soms ook het confronterende) is dat je sterke maar ook je zwakke punten naar voren komen en je hiermee ook concreet kan inspelen op de situatie in Albanië.

Vervolgens heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Monster haar akkoord gegeven op de uitzending. De GZB werkt door middel van uitzendende gemeenten en deelgenoten gemeenten. We zijn uiteraard dankbaar dat de kerkenraad (en hiermee de gemeente) positief heeft besloten en hopen daarnaast ook een aantal deelgenoten gemeenten te vinden die dit werk willen ondersteunen.

Ook is er een Thuis Front Commissie gevormd. Deze TFC bestaat uit leden van de gemeenten, familie en vrienden. We zijn dankbaar dat 7 leden deel willen nemen en hun  gaven, tijd en talenten willen inzetten.

En nu

De komende maanden zullen in het teken staan van voorbereiden op de opleiding. We zijn inmiddels al met een taal studie begonnen (via Zoom met een Albanese taaldocent). Zoals jullie weten komen Willeke en ik soms nog in de Hongaarstalige gebieden in Oekraïne en Roemenië. De enige overeenkomst met het Hongaars is: het zijn allebei erg moeilijke talen. Een bevriende predikant uit Hongarije omschreef het als volgt: ‘Its a heavenly language! It takes an eternity to learn it’. Inmiddels verdenken wij het Albanees van zo’n zelfde kwalificatie.

Er moeten nog veel praktische zaken worden geregeld: Huis, auto, werk afronden, kerkenwerk afronden, etc. Het afronden is inmiddels langzaam aan begonnen. Bij TeVe Bouw ben ik (Johan) bezig met een vervanger aan het inwerken. Voor diegene die hem kennen wellicht leuk om te weten: Arie Voskamp zal een deel van mijn werkzaamheden bij TeVe Bouw overnemen en is per 1 november begonnen. De vacature voor Jeugdouderling (mijn (Johan) huidige functie in de kerk) is uitgezet. Deze maand zal Willeke afscheid nemen van haar werk bij het Leger des Heils. Daarnaast doet Willeke nog jeugdclub tot einde jaar, Johan geeft nog catechese tot einde jaar. Willeke heeft haar taken die ze deed in de VBW overgedragen.

Al deze dingen waren ons uiteraard vooraf bekend. En toch ….. tussen het weten afscheid te moeten nemen en het afscheid nemen in de praktijk zit een wereld van verschil.

Per 1 februari starten we met de opleiding bij de GZB. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet. Vermoedelijk zijn we 2 of 3 dagen in Driebergen bij de GZB en zullen de overige dagen zich vullen met thuisstudie en voorbereidende werkzaamheden voor het komende vertrek. Taal en cultuur zullen een grote rol hebben in deze opleiding.