GZB

Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk

Wij worden uitgezonden via de GZB, een zendingsorganisatie in de Protestante Kerk die al 120 jaar bestaat. De GZB wil werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Na de intakegesprekken, testen en keuringen zijn we nu echt in dienst van de GZB en zijn we gestart met het opleidingstraject dat ongeveer een half jaar zal duren. We worden uitgezonden vanuit onze Hervormde gemeente Monster door de GZB. De GZB draagt zorg voor opleiding en huisvesting en begeleidt de zendingswerkers en -projecten ter plaatse.