Bidden en danken

We geloven in de kracht van het gebed en beseffen dat we afhankelijk zijn van onze God. Daarom willen we het gebed ook een prominente plaats op deze site geven.

Mogen we jullie vragen om met ons mee te bidden en te danken?

Naast het persoonlijk gebed kunnen jullie ook participeren bij Bidden met VIA, klik hier voor meer informatie.

Gebed voor onze voorganger

De drukte van het ‘alleen’ voorganger zijn valt onze voorganger zwaar. Er zijn veel zorgen in de gemeente, het ontbreken van een vast leidersteam is zwaar en daarnaast is er een grote financiële druk. Bidden jullie voor Fetije en haar dochter Lela, die samen bijna alle taken op zich nemen?

Gebed voor het leren van de Albanese taal

We starten vanaf deze week met ontmoetingen met een Albanese dame, zij spreekt alleen Albanees, zodat wij meer en beter kunnen oefenen met de taal in de praktijk.

Dank voor de komst van onze nieuwe collega

Deze week kwam onze nieuwe collega, Wilma de Vries naar Albanië. Ze hoopt ook in het Fokusi-programma te gaan werken en zal vooral gericht zijn op het medische aspect. We zijn dankbaar met haar komst en het mooie contact wat we met haar hebben.