Dankbaar voor de babyspullen vanuit Nederland

De spullen die we vanuit Nederland op transport hebben meegegeven zijn allemaal goed aangekomen. Nu kunnen de voorbereidingen voor de komst van de baby gedaan worden.

Dankbaar voor Johan’s eerste Fokusi les

Johan heeft zijn eerste Fokusi les gegeven, dat was een mooie open en eerlijke ontmoeting.

Bidden voor een voorspoedige bevalling

Ook zouden we het fijn vinden als je mee bidt voor een voorspoedige bevalling, herstel en dat alles goed mag gaan met de baby.

Bidden voor studenten voor de bijbelschool

Bid mee voor een nieuwe ‘aanwas’ van studenten voor de ISTL bijbelschool, waar we mee samenwerken.

Bidden voor de kerken en christenen in Kosovo

Bid mee voor de kerken en christenen in Kosovo. Ze hebben vaak eenzame posities met weinig mede christenen om hen heen.

Bidden voor onze logeetjes

Afgelopen week en deze week hebben we 4 kinderen te logeren. Hun moeder werkt 6 dagen per week en kan geen vrij regelen. Ondertussen zijn de kinderen alleen thuis.
Samen met de voorganger van kerk van deze familie hebben we ( na de taal oefen week die Willeke in dit gezin had in juni dit jaar) een plan bedacht hoe de kinderen toch regelmatig volwassenen nabij hebben. Een onderdeel is dat ze 2 weken bij ons verblijven. Het gaat goed maar tegelijk vraagt het van iedereen ook aanpassen. We zijn ontzettend dankbaar voor de vele gezellige momenten en de soepel manier waarop de kinderen zich voegen in een nieuw gezin.
Willen jullie meebidden dat het zowel voor de kinderen als voor ons lukt om in liefde en geduld met elkaar samen te leven. Te accepteren dat dingen anders gaan en zijn.
Blijf bidden dat er verandering komt in de kwetsbare situatie van dit gezin.

Bidden voor de voorgangers

Bidden jullie mee dat ook de voorgangers uit Albanië in hun vakantie rust (hebben) kunnen vinden om bij te tanken en op te laden, dat ze ook daadwerkelijk hun tijd van ontspanning (hebben) weten te ‘pakken’.

Dankbaar voor de goede medische zorg

We zijn ook dankbaar voor de goede medische zorg en controles die we in Nederland mochten hebben.

Dankbaar voor de vakantie

Na een voorspoedige reis reden we eind juni Nederland binnen.
We kijken vol dankbaarheid terug op heel veel mooie, waardevolle, inhoudsvolle en vreugdevolle ontmoetingen. In de eerste plaats met familie en vrienden, maar zeer zeker ook met heel wat verschillende deelgenoten betrokkenen! We hebben het als en zegen ervaren om even terug te schakelen en te ontspannen in onze vakantie.

Bidt en dankt u mee voor de zomerkampen?

Bidt en dankt u mee voor de zomerkampen/-weken die worden georganiseerd voor kinderen vanuit verschillende kerken? Bidt mee om gezegende dagen waarin kinderen hun hart aan Jezus zullen geven!