Gebed voor onze voorganger

De drukte van het ‘alleen’ voorganger zijn valt onze voorganger zwaar. Er zijn veel zorgen in de gemeente, het ontbreken van een vast leidersteam is zwaar en daarnaast is er een grote financiële druk. Bidden jullie voor Fetije en haar dochter Lela, die samen bijna alle taken op zich nemen?

Gebed voor het leren van de Albanese taal

We starten vanaf deze week met ontmoetingen met een Albanese dame, zij spreekt alleen Albanees, zodat wij meer en beter kunnen oefenen met de taal in de praktijk.

Dank voor de komst van onze nieuwe collega

Deze week kwam onze nieuwe collega, Wilma de Vries naar Albanië. Ze hoopt ook in het Fokusi-programma te gaan werken en zal vooral gericht zijn op het medische aspect. We zijn dankbaar met haar komst en het mooie contact wat we met haar hebben.

Dank voor de gebedsmomenten

Dank voor de gezamenlijke gebedsmomenten in vrijheid.

Bidt voor de medische zorg in Albanië

Bidt voor de medische zorg in Albanië. Heb je geen geld, dan is er geen medische zorg en verpleging.

Dank dat mensen zich vasthouden aan Gods aanwezigheid

Dank dat mensen in diepe ellende zo krachtig vasthouden aan Gods aanwezigheid in hun levens en daarvan getuigen!

Gebed voor mensen met verslavingsproblematiek

Bidt u mee voor zoveel mensen met verslavingsproblematiek en de vernietigende werking die dit heeft op hun gezinnen?

Gebed voor gezinnen met medische problemen

Het is indrukwekkend om alle verhalen te horen tijdens het gebedsmoment van onze kerk. Aansluitend gaan we dan bij mensen thuis bidden. Het is echt indrukwekkend om al die verhalen te horen en de zorgen te zien. Bidt u mee voor ontzettend veel gezinnen met grote medische problemen en geen geld voor vervolgbehandelingen?

Dank voor betrokkenheid op zending in Albanië

Dankt u met ons mee dat er veel mensen betrokken zijn op zendingwereldwijd en specifiek op het werk in Albanië, dat stemt ons enorm dankbaar!

Gebed voor volharding en een standvastig geloof

Veel kerken hebben het zwaar door mensen die de stad, het land en daarmee de gemeente verlaten. Daarnaast is het moeilijk om de huur van de gebouwen te kunnen betalen. Bid u mee voor volharding en een standvastig geloof?