Dankbaar voor ‘kopshti’ en dat Abel en Mirjam het hier goed hebben

Op de ‘kopshti’ zijn de leidsters enthousiast over alles wat Abel leert en hoe goed hij het doet. We zijn dankbaar dat hij zijn draai echt gevonden heeft. Mirjam hobbelt lekker achter haar broer aan en doet blij mee.

Dankbaar voor medeleven uit Nederland maar ook gebed voor het gemis van mooie momenten

We zijn God dankbaar dat Hij met ons is in alles en dat er heel veel aan ons gedacht en meegeleefd wordt, dat doet goed. Tegelijk gaan we steeds vaker we mooie momenten in Nederland missen. en dat voelen we.

Bidden voor de taalschool en concentratie bij het leren

Deze week is dan ook de taalschool gestart. Dat betekend 4x taalles per week, met daarbij het nodige huiswerk/leerwerk. Bidden jullie mee om focus en prioriteit en vooral dat we alles kunnen onthouden en toepassen. We merken steeds vaker dat we de taal al graag meer zouden willen spreken om contacten te maken op straat en in de kerken. We zijn dankbaar dat we de motivatie nog steeds voelen.

Bidden voor een jonge voorganger van een Fokussi gemeente

We bezoeken op zondag ook af en toe een andere ‘Fokussi’ gemeente net buiten Tirana. Willen jullie meebidden voor deze voorganger. Hij is jong, enthousiast maar ook alleen in zijn taak. Hij ziet steeds meer mensen van zijn leeftijd wegtrekken naar de stad of het buitenland, dat raakt hem. Praktisch omdat hij geen helpers meer heeft in de kerk. Maar ook omdat hij zelf zoekend is hoe staande te blijven. Hij heeft een baan van 5 dagen per week om rond te komen en daarnaast een gemeente leiden, dat is bijna niet te combineren. Hij heeft een heldere focus op de jongeren en besteed extra tijd en aandacht aan hen. Hij verlangt ernaar dat zij interesse krijgen in God en geloven;

Dankbaar voor zendingswerkers en groei in Albanië

Vorige week bezochten we een conferentie met verschillende internationale zendingswerkers uit Albanië. Indrukwekkend om te horen hoe lang sommige mensen al in Albanië werkzaam zijn. Bemoedigend om te horen dat de kerken in Albanië na Covid19 voller zitten dan daarvoor. Een droom is, dat er vanuit Albanië ook weer zendingswerkers opstaan die wereld in gaan om van God te getuigen;

Onze woonomgeving

We zijn dankbaar voor de mooie plek waar we mogen wonen en de contacten die we al hebben in de buurt zoals onze lieve buurvrouw die dol is op onze kinderen.

Zoeken naar collega’s

Willen jullie meebidden voor de zoektocht naar collega’s. Er zijn twee openstaande vacatures in het Fokusi programma. We hopen dat deze spoedig vervult worden.

Ontmoetingen met kerken

We zijn dankbaar voor de ontmoetingen met kerken en gemeente leden. We worden erg bemoedigd door hun verhalen over geloof en hoop.

Dankbaar voor de kinderopvang

Abel en Mirjam hebben het steeds beter naar hun zin op de ‘kopshti’ waar ze leeftijdsgenootjes ontmoeten. Ze begrijpen de taal steeds beter en begroeten ons, als we ze weer ophalen, al in het Albanees.

Onze taalstudie

We zijn druk bezig met het leren van de taal. Hierbij worden we geholpen door onze Albanese taaldocent die in Tirana woont. Vanaf oktober starten we met de ’taalschool’ als volgende fase van onze studie.