Dankbaar voor de babyspullen vanuit Nederland

De spullen die we vanuit Nederland op transport hebben meegegeven zijn allemaal goed aangekomen. Nu kunnen de voorbereidingen voor de komst van de baby gedaan worden.

Dankbaar voor Johan’s eerste Fokusi les

Johan heeft zijn eerste Fokusi les gegeven, dat was een mooie open en eerlijke ontmoeting.

Bidden voor een voorspoedige bevalling

Ook zouden we het fijn vinden als je mee bidt voor een voorspoedige bevalling, herstel en dat alles goed mag gaan met de baby.

Bidden voor studenten voor de bijbelschool

Bid mee voor een nieuwe ‘aanwas’ van studenten voor de ISTL bijbelschool, waar we mee samenwerken.

Bidden voor de kerken en christenen in Kosovo

Bid mee voor de kerken en christenen in Kosovo. Ze hebben vaak eenzame posities met weinig mede christenen om hen heen.

Hoe lang is jouw adem?

Wat zullen we delen

Een goed begin…

Een goed begin is gebed! En daarom willen we u en jou herinneren aan de online gebedsmomenten die we één keer per twee maanden organiseren. De eerste van dit tweede jaar in Albanië staat gepland op maandag 25 september! Iedereen is van harte welkom – waar je ook woont.

Tijdens deze online ontmoeting (via Teams) kan iedereen die dat wil meebidden, luisteren en elkaar ontmoeten. Vanuit de overtuiging dat zending niet zonder gebed kan, willen we iedereen uitnodigen om samen met ons te bidden voor zending, voor het land Albanië en voor het werk van Johan en Willeke namens de GZB.

Programma

19.25  Inloggen

19.30  Welkom en korte update door Johan en Willeke

19.45  Bidden in break-out rooms: we gaan in kleine groepen bidden voor de genoemde gebedspunten

20.15  We sluiten gezamenlijk af

Teams

Bij ‘Bidden voor Via’ maken we gebruik van Teams. Je kunt op onderstaande link klikken waarna je toegang krijgt tot de ontmoeting. Hierbij een aantal tips:

  • Zoek een rustige ruimte waar je ongestoord kunt deelnemen.
  • Controleer je camera en test of je goed zichtbaar bent, het is fijn om elkaar te kunnen zien.
  • Test je microfoon zodat iedereen je kan horen. Zet je microfoon altijd op mute (stil).
  • We maken gebruik van Teams via onderstaande link. Voor meer informatie over Teams Klik hier.

Bid je mee?

Via deze link kun je deelnemen aan ‘Bidden voor VIA’.

Je kunt ook anderen uitnodigen om deel te nemen door deze PDF te verspreiden: Bidden met VIA 2023

Data

Geen evenementen gevonden!

Bidden voor onze logeetjes

Afgelopen week en deze week hebben we 4 kinderen te logeren. Hun moeder werkt 6 dagen per week en kan geen vrij regelen. Ondertussen zijn de kinderen alleen thuis.
Samen met de voorganger van kerk van deze familie hebben we ( na de taal oefen week die Willeke in dit gezin had in juni dit jaar) een plan bedacht hoe de kinderen toch regelmatig volwassenen nabij hebben. Een onderdeel is dat ze 2 weken bij ons verblijven. Het gaat goed maar tegelijk vraagt het van iedereen ook aanpassen. We zijn ontzettend dankbaar voor de vele gezellige momenten en de soepel manier waarop de kinderen zich voegen in een nieuw gezin.
Willen jullie meebidden dat het zowel voor de kinderen als voor ons lukt om in liefde en geduld met elkaar samen te leven. Te accepteren dat dingen anders gaan en zijn.
Blijf bidden dat er verandering komt in de kwetsbare situatie van dit gezin.