Albanië

Wij wonen sinds zomer 2022 in Albanië. Maar in wat voor land zijn we eigenlijk gaan wonen? Én welke ontwikkeling hebben de kerken hier doorgemaakt? Lees even met ons mee.

Albanië heeft een heftige geschiedenis waarbij het communistische regime dat tot begin jaren 90 heerste nog steeds veel sporen achterlaat.

Atheïstische staat

Sinds in 1946 de Volksrepubliek Albanië werd opgericht, heerste er in het land een streng communistisch regime. In 1967 vroegen studenten de regering om de “kerken en moskeeën te sluiten en het bijgeloof uit te roeien”. Vanaf toen begon een culturele revolutie en werd godsdienst verboden. Albanië werd zelfs uitgeroepen tot de enige atheïstische staat ter wereld. Er was een strenge controle en als je toch een bijbel of een koran bezat, of anders dacht of deed, werd je verbannen of geëxecuteerd. Begrijpelijkerwijs is er daardoor ook nadat het communistische regime viel begin jaren ’90, nog steeds veel wantrouwen onder het volk.

Armoede

Doordat de communistische leiders ook alle contacten hadden verbroken met andere landen, is het land nog steeds aan het opkrabbelen. Albanië is een van de armste landen van Europa; er is nog veel ongelijkheid, armoede en werkloosheid en de sociale voorzieningen zijn beperkt. Heel veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten.

Hier ligt ook een mooie opdracht en kans voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken.

Ontwikkeling kerken

Toen het vanaf de jaren ’90 weer toegestaan was om te geloven, werden Grieks-Orthodoxe en Rooms-Katholieke kerken herbouwd. Kleine protestantse gemeenten ontstonden. Deze protestantse kerken hebben dringend behoefte aan goede leiders en theologische training. In 2019-2020 is Fokusi ontwikkeld, een kerkenprogramma om gemeenteleden en kerkleiders te trainen. Hierdoor zijn ze beter in staat om hun werk te doen en zo kunnen zij de bevolking dienen.

Doel Fokusi

Het doel van Fokusi is om het persoonlijke geloof en groei te vergroten van de deelnemende evangelische kerken in Albanië en Kosovo. De visie van Fokusi is dat christenen en kerken zich verdiepen in hun geloof en dit ook praktisch vorm geven in contacten met mensen in hun buurt. Hierbij horen ook nadenken over diaconale taken in de wijk/dorp en training van kerkleiders en jeugdleiders. Deze doelen kunnen worden bereikt door een goede samenwerking met verschillende organisaties en door training. Nu nemen 12 lokale kerken deel aan het Fokusi programma. Dit in samenwerking met Nederlandse gemeenten.