29 maart 2024

"...liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit
uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan."
Markus 14:35

Beste vrienden,

In Albanië horen we in deze maand de ‘trommelaars’ weer lopen: Jonge mannen vaak die door middel van tromgeroffel aangeven dat de ramadan begonnen is. Voor onze kinderen een hele belevenis en voor moslims een moment van bezinning.
Hier in Albanië kennen ze niet veel voorbereidingsmomenten op Pasen. Iets wat wij best missen en we zoeken hoe we hier zelf meer vorm aan kunnen geven. In Nederland kennen we bezinning en voorbereiding op Pasen in de vorm van de ‘stille week’, de ‘lijdenszondagen’ of bezoeken we concerten om ons voor te bereiden op Pasen. Een goede gewoonte! Ook Jezus bereidde zich voor op de dingen die komen gingen: In Markus 14 lezen we dat Hij met Zijn discipelen in Getsemane is en drie keer tot Zijn Vader bidt of het anders mag gaan. Maar het kon niet anders, want de Vader had de mensen zo lief dat Hij juist Zijn eigen Zoon Jezus zond om de relatie te herstellen tussen God en mensen.

Hoe bereid jij je voor op Pasen?

Jeugdwerk hoog op de (online) agenda

eugdwerk staat op dit moment hoog geprioriteerd op onze agenda en wel in verschillende vormen. In februari was er weer een online ontmoeting met een aantal catechisanten groepen die een hele serie vragen hadden voorbereid om meer te begrijpen van ons werk en leven hier. Andersom hadden wij een aantal stellingen en een casus waarover we met hen van gedachten wilden wisselen. Waardevol om deze ontmoetingen te hebben en tegelijk zouden we het liefst even binnenstappen in de zaal om nog wat dichterbij te komen.

Online afspreken staat regelmatig op onze agenda, hetzij om te sparren met collega-zendingswerkers elders in de wereld of met collega’s uit Nederland. Ontzettend fijn dat we op deze manier onze kennis kunnen verrijken en/of ervaringen kunnen delen.

Ronde langs verschillende gemeenten

Hoe fijn de online-mogelijkheden ook zijn, nog fijner is het echte face-to-face contact en dat hebben we hier steeds meer en intenser. Op dit moment zijn we bezig met een ronde langs verschillende gemeenten om mee te draaien met hun jeugdwerk om beter inzicht te krijgen in hoe de verschillende gemeenten werken, welke methoden er zijn en welke krachten en uitdagingen men heeft.
Zo waren we op een zaterdag in Laç om hun interactieve kinder- en jeugdprogramma mee te maken. Een prachtige methode waarin praktisch bezig zijn vermengd wordt met geloofsoverdracht. En ook een methode waarbij jonge potentiële leiders klaargestoomd worden om leiderschapstaken over te nemen. Deze zaterdag stonden Joodse feesten centraal. Vol vuur leerden de jonge kinderen een Israëlisch lied en bijpassende dans met een uitleg en onderbouwing vanuit de Bijbel waarin wordt geschreven over het loven en prijzen van God. Wie liever niet meedeed aan de dans kon een Israëlische feestmaaltijd proeven en hoorde ondertussen wat er in de Bijbel staat geschreven over de Joodse gebruiken rondom eten.

Op een vrijdag in februari bezochten we twee kleine gemeenten in het midden van Albanië (Kotodesh en Katjel), waar een aantal voorgangers intensief samen optrekken, maar wel ieder een eigen gemeente dienen. De jongeren-ontmoeting waar we bij waren maakte indruk op ons. Ongeveer 30 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kwamen op een enkeling na allemaal uit moslimgezinnen. Deze jongeren kwamen naar het programma dat de kerk aanbiedt en ontvangen dan vanuit de kerk praktische hulp zoals voedsel en kleding. De inhoud van de ontmoeting was krachtig en puur. Je merkte in de interactie dat de voorganger echt een band heeft met al de jongeren die voor hem zaten. Hij behandelde met hen het Johannes-evangelie. Heel puur, zonder methode lazen ze een aantal verzen waarbij hij vragen stelde of beantwoordde en uitleg gaf bij dat wat ze lazen. Het doel van deze voorganger was om de jongeren het hele evangelie te laten lezen en begrijpen. Ze kregen als huiswerk de opdracht om elke dag een uur tijd te maken om uit de Bijbel te lezen. Wie geen Bijbel thuis had, mocht er een van de kerk meenemen. De visie van deze voorganger was helder: Ik kan een methode gebruiken maar uiteindelijk wil ik dat de jongeren vertrouwd raken met Gods woorden in de Bijbel en Hem daar leren kennen. We maken er een Bijbel-lees-marathon van!

Eten en dromen delen

Op een dinsdagavond nodigden we een voorganger uit om met ons mee te eten en om tegelijk van gedachten te wisselen over het jeugdwerk in zijn gemeente. Samen met hem sparden we over de moeite bij het vinden van leiders en het opleiden van nieuwe jeugdleiders. Hij deelde zijn droom om jongeren uit zijn (voornamelijk moslim) wijk te ontmoeten en met hen het geloof in God te delen. Met elkaar maakten we een plan om opnieuw te kijken of we jonge leiders kunnen coachen in het overnemen van kinderwerktaken, om zo het kinderwerk weer opnieuw een vast programmaonderdeel te laten worden van zijn gemeente. Een mooi plan waar we zelf ook echt enthousiast van worden en van harte hopen en bidden dat de nieuwe generatie leiders open staat voor deze nieuwe uitdaging.

Kinderwerk in ontwikkeling

Willeke zal samen met een aantal jonge meiden zoeken naar een bruikbare methode en aan de slag gaan om hen te trainen en te coachen. De bedoeling is dat zij steeds meer taken zelfstandig kunnen gaan uitvoeren binnen het kinderwerk, zodat Willeke steeds meer naar de achtergrond kan. Best spannend hoe dat zal gaan met de taal en of het de meiden lukt om zich te committeren. Want trouw zijn aan en vrijwillig meedraaien in de kerk is hier niet zo gebruikelijk. Er zijn ontzettend veel kinderen die graag naar het kinderwerk komen, terwijl ze thuis ouders hebben die moslim zijn en niet meeleven met de kerk, maar er wel mee instemmen dat hun kinderen het kinderwerk bezoeken.

Fokusi lessen door Johan

Johan geeft op dit moment bij verschillende gemeenten Fokusi lessen. Een mooie manier om steeds meer band met de gemeenten en voorgangers op te bouwen. Aansluitend is er vaak tijd om koffie te drinken, leven te delen en te bemoedigen. In de lessen valt het Johan op hoe gemakkelijk mensen dingen delen van Gods aanwezigheid in hun leven. Het werkt aanstekelijk om mensen te horen vertellen over dat wat God doet in hun leven, het spoort aan om zelf ook opmerkzaam te blijven hoe God in ons leven aanwezig is.
In maart hadden we een mooie dag met alle partners, waarmee we samenwerken en de Albanese collega’s. Met elkaar was er een bezinning op wat Fokusi is, wat ieder daarin betekent en hoe we vooruitkijken naar de toekomst. Goed om verlangens uit te spreken en van elkaar te horen en te beseffen wat het tot nu al betekend heeft. Een inhoudsvolle dag om op voort te borduren!

Feestelijke start van 2024

Aan het eind van deze nieuwbrief blikken we nog even terug op het eind van 2023 en het begin van het nieuwe jaar. We hebben genoten van een paar dagen even vrij zijn en familie-ontmoetingen. Het nieuwe jaar zijn we bijzonder feestelijk begonnen.
Uiteraard is het mooi om 2024 in te luiden maar op 6 en 7 januari zijn we met z’n drieën jarig, samen met Abel werden wij 96 jaar. Een grote reden tot dankbaarheid en feestelijkheid, zo dachten familie en vrienden in Nederland er ook over. Dus werden we verrast met bezoek en online ontmoetingen. Een verjaardag om niet zomaar te vergeten.

GZB uitwisselingsreis voor vrouwen

Na een korte terugblik ook een blik vooruit. Het duurt nog even maar in het najaar van 2024 hopen we een uitwisselingsreis te organiseren voor Albanese vrouwen met Nederlandse vrouwen. Een reis waarbij bemoediging en uitwisseling centraal zal staan. Verschillende gelovige vrouwen met verschillende banen hopen een weekje op te trekken met Nederlandse vrouwen. Het verlangen is om Albanese vrouwen van dichtbij mee te laten maken hoe vrouwen samenkomen in Nederlandse kerken, te zien/horen hoe het jeugdwerk in Nederland vorm krijgt en hoe hun Albanese werk in Nederland wordt uitgevoerd. De eerste voorbereidingen zijn in volle gang. We zien er naar uit dat dit een bemoedigingsreis mag zijn voor zowel de Albanese als de Nederlandse vrouwen.

In 2024 focus op verbinding

Samen met onze thuisfrontcommissie hebben we het verlangen uitgesproken om dit jaar extra focus te hebben op verbinding tussen Albanese gemeenten en Nederlandse gemeenten. Want we geloven dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen bemoedigen. Doet u alvast mee door voor de kleine en kwetsbare kerken en hun krachtige getuigenis te blijven bidden?

Een hartelijke en dankbare groet uit Tirana

Gebed

Graag willen we weer op een beroep doen op jullie gebed! Bidden en danken jullie mee?

Bidpunten:
  • Bid voor de jongeren die het Johannes-evangelie doorlezen, dat het hen mag aansporen om hun hart open te stellen voor een persoonlijke relatie met God.
  • Bid voor de gemeenten en hun jeugdwerk dat er voldoende leiders zullen zijn om kinderen en jongeren bekend te maken met het geloof.
  • Bid om een goede samenwerking en motivatie in het nieuwe jonge leiderschapsteam waar Willeke mee zal gaan werken.
  • Extra gebedsverzoek: De school waar Abel op zit is actief op zoek naar een andere locatie. Zij vragen hiervoor gebed: dat God deuren zal openen voor nieuwe mogelijkheden.
Dankpunten:
  • Dank voor de inhoudsvolle ontmoetingen in de verschillende gemeenten.
  • Dank dat we samen op kunnen trekken met voorgangers en met hen mogen meedenken hoe we voor hen beschikbaar kunnen zijn.
  • Dank mee voor de plannen die er zijn voor een vrouwen-uitwisselingsreis, dat het tot bemoediging en zegen mag zijn.
  • We zijn overweldigd door en dankbaar voor het meeleven van u, ook op financieel gebied.

Bericht vanuit TFC / Financiële rapportage

Als thuisfrontcommissie mogen we met grote dankbaarheid terugkijken op het jaar 2023. Een jaar vol groei, uitdagingen en zegeningen in het zendingswerk van Johan en Willeke in Albanië. Het afgelopen jaar was gevuld met momenten van diepe betrokkenheid en steun van vrienden, familie en gemeenten. Johan en Willeke hebben de warmte van deze betrokkenheid gevoeld in persoonlijke ontmoetingen, bemoedigende kaartjes, maar ook in de kracht van gebed.

Ook willen we in het bijzonder onze waardering uitspreken voor de verschillende bronnen van financiële steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. In 2023 hebben we bijdragen mogen ontvangen van onze zendingsmaatjes, particuliere giften, collectes van kerken, het Meet&Move evenement, en de groentenpakketten-actie in het najaar. Samen hebben deze inkomsten ervoor gezorgd dat we onze jaarlijkse bijdrage richting de GZB van €35.000 ruimschoots konden vervullen. We mochten zelfs een grote reserve meenemen voor de komende jaren van Vrij in Albanië.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten in 2023:
We willen jullie heel hartelijk danken voor dit mooie resultaat. Uiteraard komt vooral ook God de lof toe voor het werk dat Hij door Vrij in Albanië wil doen. Mogen we u vragen om ook in 2024 weer mee te leven, te geven en vooral te bidden voor het zendingswerk in Albanië?

Contact

Johan en Willeke

AEP KP 119
Attn. Fam Vrij (box92)
ZIP 1057 Tirana
Albania

johan@vrijinalbanie.nl
willeke@vrijinalbanie.nl

TFC

p.a. Emmastraat 95
2681 RM Monster
tfc@vrijinalbanie.nl

Colofon

Johan en Willeke Vrij zijn in juli 2022 uitgezonden naar Albanië namens de GZB. U kunt naast meebidden en meeleven ook meegeven. U kunt u gift overmaken op IBAN NL91INGB 0690 7624 45 tnv GZB o.v.v. Vrij in Albanië, AL.3.321.

Voor informatie over of contact met de GZB:
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet