Nieuwsbrief + gzb2
16 juni 2023

Beste vrienden,Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid;
en laat niet varen de werken Uwer handen
- Psalm 138:8

“…Die niet loslaat wat Zijn hand begon...” zijn bekende woorden die we in de Nederlandse kerken in verschillende varianten horen. Deze woorden, gebaseerd op Psalm 138 vers 8, horen we elke zondag. Misschien horen we ze als ‘ok, de kerkdienst is begonnen’. Maar het kan ook zijn dat het bij u en bij jou binnenkomt dat God het zelf is die Zijn kerk leidt en regeert! Die God die ooit de wereld schiep, jou en mij maakte en die nog steeds bij deze wereld betrokken is!
Deze wereld ligt Hem na aan het hart, omdat het Zijn wereld is! U en jij liggen Hem na aan het hart, omdat we Zijn creatie zijn! Wonderlijk toch, om hier elke zondag aan herinnerd te worden? Hij laat niet los, ondanks alles! Zijn vasthouden geeft ons houvast om vol te houden. Hier in Albanië komen we veel gelovigen tegen die leven vanuit dit gegeven. Ze houden vol, ondanks omstandigheden die soms uitzichtloos zijn, omdat ze weten dat ze vastgehouden worden. Hold on and be held!
Houd vol… Dat zijn twee woorden die in mijn gedachten blijven haken als ik nadenk over wat te schrijven in deze nieuwsbrief. In eerste instantie weet ik niet goed waarom of wat ik ermee moet. Maar al denkend en schrijvend valt er eigenlijk veel van ons leven en werk te linken aan deze twee kleine woordjes.

Hartelijke groet,
Mirjam, Abel, Willeke en Johan

Geloof in God, geloof in Fokusi

Door veel voorwerk van onze collega Aad van der Maas staat er, na bijna 4 jaar, een mooi Fokusi programma in Albanië en Kosovo. Er is nog genoeg uit te denken en te ontwikkelen, maar we zijn dankbaar dat in de achterliggende periode 5 nieuwe collega’s in ons team zijn opgenomen. Als start hebben we een opbouwende 2-daagse training met hen gehad. In de gesprekken gedurende deze dagen ging het veel over volhouden en volharden.
Soms begint dat al bij het proces van tot geloof komen. Er werd gedeeld hoe men eerst fanatiek moslim was en de keuze maakte om te keren naar het christendom. Dat is een proces en zoektocht waarbij uiteindelijk de keuze voor Jezus het meest belangrijke is dat nog telt. Die keuze maken voor een leven met Jezus vraagt volharding, ook in Albanië. Het valt niet altijd mee om christen te zijn in een cultuur waar het overgrote deel van de bevolking geen christen is. De posten van sommige collega’s zijn ontzettend eenzaam met soms ook veel weerstand en onbegrip vanuit de directe omgeving. Hoe blijf je dan staande als eenzame voorganger, op welke manier weet je mensen te binden aan je gemeente en hoe maak je verschil in het dorp of de omgeving? Een belangrijke kern in de verschillende gesprekken is:
(Samen) bidden helpt om vol te houden, geloof te houden en moed te houden. De nieuwe collega’s zijn ingepraat over de verschillen tussen Focus Nederland en Fokusi Albanië-Kosovo en hebben nagedacht over welke verschillende taken er zijn. Nu gaan we een proces in van verder vormgeven aan Fokusi met een groter team. Prachtig om te zien hoe Fokusi startte vanuit visie en geloof. Nu ontwikkelt er zich een team en zijn er naast lessen in de gemeenten ook outreaches met medische zorg, samenwerking met verschillende diaconale partijen, komt jeugdwerk meer op de agenda en ontstaat er meer verbinding tussen Nederland en Albanië. We houden vol want we hebben geloof!

Dromen van Jeugdleiders

Het jeugdwerk staat zeker met stip genoteerd in onze agenda’s. In deze periode zijn we in gesprek met verschillende kerken en hun jeugdleiders. Vorig jaar in april kwamen vanuit de verschillende Fokusi kerken de jeugdleiders naar een conferentie waar ze onder andere hun droom met de jeugd van hun kerk presenteerden. Nu blikken we terug op die droom en hoe het er nu voor staat met die droom. Is er vast gehouden aan de droom van toen of is hij losgelaten en veranderd? We horen opnieuw verhalen waarin volhouden absoluut de kern vormt. Want jeugdwerk vraagt, ook in Albanië, om volharding van jeugdleiders die tijd willen vrijmaken om te investeren in kinderen en jongeren. We hoorden over een bloeiend kinderprogramma, met kinderen die graag komen en open staan om te horen over wie Jezus is en wie Hij voor hen wil zijn. Kinderen die op hun beurt vriendjes meenemen om ook hen te l aten delen in het goede nieuws van Jezus. Tegelijk worden zorgen gedeeld over een groep jeugd die loslaat en andere wegen zoekt, weg van de kerk. De voorganger zoekt vol passie naar mogelijkheden om niet los te laten, hij wil hen vasthouden. Hij houdt vast aan zijn geloof en wil dat delen ook met de jongeren en jeugd. Hij is ervan overtuigd dat hij vol moet en mag blijven houden! Opnieuw horen we ook hier hoe gebed een belangrijke basis vormt om daadwerkelijk vol te kunnen blijven houden.

Verhoorde gebeden

Zo deelde een ander jeugdwerkteam hun passie en verlangen om leeftijdsgenoten en jongeren uit hun stad te laten kennismaken met Jezus. Het geloof heeft hun leven totaal omgekeerd en dat willen ze graag delen. Vorig jaar droomden ze ervan om arm in arm op weg te gaan, vol te houden en de cirkel van arm in arm steeds verder uit te breiden met meer jonge gelovigen. Dit verlangen is werkelijkheid aan het worden. Ze hebben gezocht naar een manier hoe ze hun droom ten uitvoer konden brengen, ze hebben zich vastgebeten in hun droom en hun verlangen en nu zien ze hoe God aan het werk is in hun stad. Aangemoedigd en bemoedigd rijden we na deze gesprekken huiswaarts. Wij verlangen ernaar om ook vol te houden in gebed, wij verlangen ernaar om op te trekken met al deze verschillende mensen en hen aan te blijven moedigen, mee te denken en waar nodig te coachen en jeugdwerk verder te ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk

Naast deze mooie verhalen van bemoediging is er ook de werkelijkheid van veel wegtrekkende gemeenteleden. Lege plekken die ontstaan in de gemeenten, ook in leiderschapsteams, zijn lastig om in te vullen. Het vinden van nieuwe vrijwilligers voor de verschillende taken binnen de kerk gaat niet vanzelf. Voorgangers hebben in een aantal gevallen een fulltimebaan naast hun voorgangerstaken. Dat vraagt veel! Om staande te blijven moet je kunnen delegeren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen vragen om vrijwillig taken over te nemen is geen vanzelfsprekendheid; na een jarenlang communistisch regime waar vrijwilligerswerk ‘verplicht’ was, is het nu voor velen een beladen punt. Men heeft slechte herinneringen aan vrijwilligerswerk.
Als je mensen hebt ingewerkt, bijvoorbeeld binnen het jeugdwerk, en ze verlaten de stad voor studie of werk, vind dan telkens maar weer nieuwe moed en energie om vol te houden en weer in nieuwe mensen te investeren. Wonderlijk genoeg zijn de voorgangers toch telkens weer vol goede moed dat het goed komt en blijven ze volhouden in gebed en blijven ze het verwachten van God! Krachtiger kan het niet.

Samen online bidden

De kracht en het belang van gebed ervaren wij zeker ook. Sinds dit jaar zijn we van start gegaan met ‘Bidden met VIA’. Afgelopen maand hebben we dit gebedsmoment samen laten vallen met de gebedscampagne “Biddend op weg naar Pinksteren” van de GZB. Wat een kracht gaat er van uit om samen te bidden! Misschien wat onwennig om ieder van achter een eigen beeldscherm te bidden, maar in gebed en gesprek met onze Hemelse Vader vallen de afstanden weg en voelen we ons ondanks de fysieke afstand intens met elkaar verbonden.
Dank voor het meebidden, blijf dat alstublieft doen. Houd samen met ons vol om te blijven bidden voor Albanië, de gelovigen hier maar juist ook voor hen die het Goede Nieuws nog niet geloven. Laten we volhouden met bidden voor elkaar!

Vriendjes maken

Naast volhouden in ons werk merken we daar ook iets van in ons gezin. De kinderen gaan 5 dagen per week naar de kopshti en redden zich inmiddels op een zelfstandige manier met de taal. Ze hebben al veel geleerd in het afgelopen jaar. Soms verbazen ze ons in wat ze verstaan en terug kunnen spreken. Maar ook in hun veerkracht, want spelen met vriendjes buiten kopshti-tijd is nog steeds weinig gebruikelijk. Toch ontstaan er inmiddels vriendschappen en houden Abel en Mirjam vol in telkens opnieuw weer te proberen om met vriendjes af te spreken. Zo mooi om te zien hoe er nu steeds vaker vriendjes komen spelen en ze samen plezier hebben in de tuin en op straat.

Albanese taal leren

Wij houden dapper vol met het onder de knie krijgen van de taal. Al met al een langdurige klus waarvan we vooraf hadden gehoopt dat we inmiddels de taal wel aardig zouden beheersen. Maar helaas, het vraagt meer tijd en volharding. Gelukkig voelen we nog steeds voldoende motivatie en merken we dat we vooruitgaan. Inmiddels hebben we niveau 1 afgerond en zijn we gestart met niveau 2, dat betekent verdieping in de grammatica en meer oefenen met spreken. Door de complexe grammatica vraagt elke zin behoorlijk wat concentratie en nadenktijd om jezelf zo goed mogelijk verstaanbaar te maken. Daarin komt mooi naar voren hoe verschillend wij zijn, de één gaat voor goede kloppende zinnen, de ander praat liever een beetje door en zit er dan nog wel eens naast. We zijn dankbaar voor de mooie aanvulling die we ook hierin zijn voor elkaar. Komende maand hoopt Willeke een week te gast te zijn bij een Albanese familie om de taal te leren en daarmee ook meer van de cultuur, het eten en de gewoonten te ontdekken.
Ondertussen zal ze met een gezin optrekken waar veel vragen en zorgen zijn in zorg voor de kinderen en het huishouden. De ervaring van haar baan, als gezinscoach, in Nederland komt hierbij goed van pas. Voor Johan zoeken we naar een soort- gelijke taal-oefen-plek. Opnieuw komt ook hier naar voren dat we door te blijven oefenen en vol te houden de taal steeds beter gaan begrijpen en spreken en we ons werk beter kunnen doen.

Uitkijken naar...

We hebben nog veel meer te delen, maar of het lezen van deze nieuwsbrief dan nog vol te houden is, is de vraag. Daarnaast vinden we het waardevol om straks in Nederland nog wat te vertellen te hebben. Want we hopen in juli een aantal weken in Nederland te zijn. Officieel zijn we op vakantie maar we vinden het mooi dat we ook een aantal deelgenoten gemeenten mogen ontmoeten, hetzij tijdens ons Meet en Move event of rondom een kerkdienst.
Daarnaast zal ons bezoek aan Nederland in het teken staan van ontmoeten van familie en vrienden en zijn er een aantal praktische zaken te regelen. De tijd zal voorbijvliegen. We kijken er alvast naar uit en genieten de komende weken nog van de mooie dingen die er nog op onze Albanese agenda staan.

Je kunt ons ontmoeten op de volgende momenten:
 • Vrijdag 30 juni in Lienden (aankomst racefietsers)
 • Zaterdag 1 juli in Otterlo (Meet & Move)
 • Zondag 2 juli in Grote Kerk Monster om 09:30 uur
 • Zondag 16 juli Openluchtdienst in Hulshorst om 10.00 uur
 • Zondag 16 juli Hervormde Gemeente Kamperveen om 19.00 uur
Naast dat we uitkijken naar mooie ontmoetingen kijken we ook uit naar het wonder van de geboorte van ons derde kindje. Als alles goed gaat verwachten we in oktober een zoon of dochter, een broertje of zusje voor Abel en Mirjam. We zijn enorm dankbaar en onder de indruk van opnieuw dit wonder! God laat hierin opnieuw Zijn ondoorgrondelijke grootheid aan ons zien.

Gebedspunten

Door de brief heen zijn er genoeg punten voor dankbaarheid en gebed, hier voor u op een rijtje gezet.

Dankbaar voor:
 • Groei en ontwikkeling van Fokusi en het team
 • Ontmoetingen met jeugdleiders en hun verlangen om kinderen en jeugd met God bekend te maken
 • Steeds meer ingeburgerd raken in de taal en sociaal netwerk
 • Onze zwangerschap en het voorspoedige verloop tot nu toe.
Bid mee voor:
 • Voorgangers en hun zoektocht in het uitvoeren van alle taken die horen bij gemeente zijn
 • Het vinden van nieuwe jeugdleiders en in het bijzonder voor de jeugd die het jeugdwerk loslaten
 • Volhardende bidders voor Albanië en Kosovo zowel voor de gelovigen hier maar juist ook voor hen die het Goede Nieuws nog niet geloven

Bericht vanuit de TFC

Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli organiseren we Meet & Move. Het is een event dat in teken staat van ontmoeting en beweging. Op zaterdag worden er verschillende fiets- en wandeltochten georganiseerd en Johan & Willeke zullen hun verhalen delen!
Van harte welkom.
Meer informatie en aanmelden? Scan de QR code.
Aanmelden voor zaterdag 17 juni!
Doneerknop

Contact

Johan en Willeke

AEP KP 119
Attn. Fam Vrij (box92)
ZIP 1057 Tirana
Albania

johan@vrijinalbanie.nl
willeke@vrijinalbanie.nl

TFC

p.a. Emmastraat 95
2681 RM Monster
tfc@vrijinalbanie.nl

Colofon

Johan en Willeke Vrij zijn in juli 2022 uitgezonden naar Albanië namens de GZB. U kunt naast meebidden en meeleven ook meegeven. U kunt u gift overmaken op IBAN NL91INGB 0690 7624 45 tnv GZB o.v.v. Vrij in Albanië, AL.3.321.

Voor informatie over of contact met de GZB:
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet