Nieuwsbrief + gzb2
14 maart 2023

Beste vrienden,“De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan
niets”
- Psalm 23 vers 1

Mirjam heeft een nieuwe favoriet …. Als we s avonds na het eten zingen met elkaar, wil Mirjam steevast ‘Jezus is de Goede Herder’ zingen. Het raakt me hoe zo’n jong kindje vol overgave al zingt over het vertrouwen in God.

Tegelijk bepaalt het me ook wel weer bij mijn eigen vertrouwen. Natuurlijk zingen we het mee, dat Hij de Goede Herder is en dat Hij ons niet vergeet, ook al is ons hart soms vol verdriet. Maar zingen in die kinderlijke overgave, het échte vertrouwen dat Hij ons leven leidt, ondanks alles …..
Dat komen we vaak tegen bij de christenen die we hier ontmoeten. Vertrouwen, ondanks alles. Vertrouwen om de reden: “Zoti është i mirë” (God is goed). Niet als goedkoop stopwoord, maar omdat ze weten dat Hij ze veilig naar de stal brengt. Dat wil ik leren van de mensen hier: Leven in dankbaarheid omdat God goed is!

Er is weer veel te delen, dus ga er gerust even voor zitten om alles te lezen. Waar de vorige nieuwsbrief een vierbrief was is dit meer een van-alles-wat brief.

Mirjam, Abel, Willeke en Johan

Zadenpakket

In januari hebben we een ochtend zadenzakjes in staan pakken voor een prachtige actie in samenwerking met Foodbank Albania en het World Seed Program. Hierbij worden pakketjes samengesteld van 10 verschillende zaden (groente, fruit en bloemen) uit Nederland, welke vervolgens worden uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. Voor het Fokusi programma hadden we 500 zadenpakketten om te verdelen over de verschillende kerken. Heel wat mensen zijn inmiddels voorzien van een zadenpakket inclusief instructie. Een prachtige manier van mensen ondersteunen. Men kan zelf de zaden verbouwen om vervolgens te kunnen eten van eigen verse oogst. In sommige gevallen kunnen ze van de planten ook weer nieuwe zaden sparen voor het volgende seizoen. Met veel enthousiasme werden de pakketten ontvangen.
Mooi is dat één van de voorgangers de zadenpakketten meeneemt om het woord van God te zaaien en zaden uit te delen. Een goede combinatie! We hopen dat de oogst dubbelgoed zal zijn.
In januari hebben we een ochtend zadenzakjes in staan pakken voor een prachtige actie in samenwerking met Foodbank Albania en het World Seed Program. Hierbij worden pakketjes samengesteld van 10 verschillende zaden (groente, fruit en bloemen) uit Nederland, welke vervolgens worden uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. Voor het Fokusi programma hadden we 500 zadenpakketten om te verdelen over de verschillende kerken. Heel wat mensen zijn inmiddels voorzien van een zadenpakket inclusief instructie.
zaden pakketten inpakken
zaden pakketten uitdelen
Een prachtige manier van mensen ondersteunen. Men kan zelf de zaden verbouwen om vervolgens te kunnen eten van eigen verse oogst. In sommige gevallen kunnen ze van de planten ook weer nieuwe zaden sparen voor het volgende seizoen. Met veel enthousiasme werden de pakketten ontvangen.
Mooi is dat één van de voorgangers de zadenpakketten meeneemt om het woord van God te zaaien en zaden uit te delen. Een goede combinatie! We hopen dat de oogst dubbelgoed zal zijn.

Fokusi les en preken

Langzaam maar zeker komen we steeds meer in beweging met het Fokusi programma en daar genieten we van. Tegelijk ontdekken we ook dat helemaal zelfstandig lessen geven echt nog wel een poosje duurt vanwege de taal. Juist omdat het bij de Fokusi lessen draait om de interactie met elkaar en het doorvragen en reflecterend nadenken. Dan wil je zelf de gesprekken kunnen volgen om er vervolgens op in te spelen. Het stimuleert ons om de focus op de taal scherp te houden!
Regelmatig gaan we zelf of samen met collega Aad opstap naar de verschillende kerken. We merken dat er steeds wat meer contacten ontstaan en we mensen meer gaan leren kennen.
Zo zijn we in februari met Aad op stap geweest naar een aantal gemeenten, wat meer zuidelijk gelegen in Albanië. Allereerst een prachtige rit door de bergen en langs het meer van Ohrid, met op de achtergrond de besneeuwde bergtoppen van Noord Macedonië en een aangenaam opkomend zonnetje. Een fijne bijkomstigheid.
fokusi 2
Een van de lessen in het programma was gericht aan een grote groep jongeren tussen 10 en 16 jaar ongeveer. Het gezelschap van jongeren was behoorlijk gemengd van zoekend, ontdekkend of misschien wat afwijzend naar geloven. Best wel een klus om op zo’n breed publiek je verhaal af te stemmen. Johan is de uitdaging aangegaan om met hen na te denken over wie was/is Jezus. Er werd actief meegedacht en gereageerd op vragen en aandachtig gekeken naar een stukje film over het leven van Jezus. Spijtig dat we alle gesprekjes nog niet goed genoeg kunnen volgen, maar waardevol om deze ontmoeting te hebben.
Johan gaat voor
Bij de andere Fokusi lessen mochten we aanwezig zijn en meeluisteren en leren van de manier waarop Aad de lessen doet. (Stiekem zijn we wel jaloers op zijn taalvaardigheid.) We hebben ervan genoten om in de verschillende gemeenten te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten, maar ook mensen te ontmoeten die we al eerder ontmoet hebben. Het is prettig om mensen wat vaker te ontmoeten en spreken.
Fokusi team compleet
Fokusi les
Heel fijn is dat we eind februari onze nieuwe collega Wilma de Vries (van Hart(en)zorg voor Albanië) mochten begroeten in Tirana. We hebben haar komst en de eerste vergadering als Fokusi team gevierd met een Albanees taartje. Samen sparren, plannen maken en dromen over de toekomst van Fokusi en al onze verschillende talenten. Zoti është i mirë, zeggen ze hier, God is goed!

Gebedsmomenten

Gebed mag een van de grote pijlers zijn in ons geloofsleven. Daarom vinden we het belangrijk om daar tijd voor te maken en ook samen te bidden. Het raakte en bemoedigde ons om in januari met een grote groep mensen vanuit Nederland online verbonden te zijn en te bidden met elkaar. Natuurlijk was het wat onwennig en voelde het wat vreemd, maar als we de schoonheidsfoutjes weg denken, was het vooral een waardevolle ontmoeting en is het enorm krachtig dat je vanaf elke willekeurige plek gezamenlijk in gebed kunt gaan. Op 27 maart organiseren we de tweede ‘Bidden met Vrij in Albanie’ avond. Mooi als u/jij daarbij aan wilt sluiten!
Naast deze gebedsmomenten bezoekt Willeke wekelijks het gebedsmoment met verschillende vrouwen uit onze kerk. Iedere week zijn er nieuwe vrouwen maar ook bekende gezichten. Je merkt dat er onderling steeds meer een band ontstaat, waardevol is dat. Het opvallende tijdens deze momenten is dat vrouwen er veel kracht uit putten om hun zorgen te delen en ze bij God te brengen.
gebedsmoment
Ook al brengen velen wekelijks hetzelfde in en lijken uitzichtloze situaties niet te verbeteren. Toch blijven ze vasthouden aan God en Zijn goedheid. De voorganger is een keiharde aanmoedigster van het gebed en zal elk moment benutten om mensen, hoe zwaar hun situatie ook is, erop te wijzen dat God die dag iets goeds aan hen gedaan heeft. Al is het een sinaasappel van de boom die rijp is of een kopje koffie in de ochtend, ze wijst een ieder erop dat er ALTIJD iets is waarvoor je kunt danken! Soms voel ik me dan wat beschaamd, want de situaties waar ik daar tegenkom staan zo ver af van de situatie waarin ik mag leven. Danken voor die hele gewone alledaagse dingen schiet erbij mij wel eens bij in…

Leiderschap in de kerk

conferentie 7
Een veelgehoord probleem hier is, dat voorgangers er vaak alleen voor staan in hun gemeente en zij het best pittig vinden om dat zo goed mogelijk te doen. Het wisselt behoorlijk hoe iedere Fokusi gemeente hun manier van kerk zijn heeft ingedeeld. Er zijn wel een aantal kerken die mensen om hen heen inschakelen voor (vaste) taken. Maar tegelijk blijft het voor velen ook een zoektocht.

Als Fokusi team zijn we gestart met een brainstormsessie hoe wij hierin van betekenis kunnen zijn. Leuk om zo concreet na te denken en plannen te maken. In november ’22 organiseerden we een conferentie over leiderschap, voor alle Fokusi gemeenten. Een boeiend thema!
conferentie 3
Wij verzorgden de praktische invulling van dit thema. Na de theoretische lessen, verzorgd door verschillende sprekers uit Albanië en Nederland, namen wij de voorgangers mee om te oefenen en te voelen wat leiderschap is. We deden verschillende opdrachten waarbij ze de leiding moesten nemen of juist uit handen moesten geven. Na elke activiteit wisselden we met elkaar uit hoe men dit vond, wat was lastig of juist heel leuk etc. Iedereen werd uitgedaagd om voor zichzelf te bedenken wat zij belangrijk vinden in hun rol als leider. Prachtig om te zien hoe iedereen actief deelnam en hoe de interactie op gang kwam. Zowel jong tot oud deed mee of het nu ging om een tekenopdracht, een toren bouwen of een geblinddoekte race. Een waardevol weekend, waar we nu een verdieping op willen geven en dan specifiek aansluiten op de wensen en verlangens van de individuele gemeente. Wij zien er naar uit!

Wereldschool

Abel hoopt eind deze maand groep 1 af te ronden! We zijn super trots op hem. Want het is echt wel even wennen als je thuiskomt van een ochtend kopshti en dan ’s middags samen met papa of mama achter de computer moet om taallessen te gaan volgen. Zonder andere kinderen in je klas en geen echte juf of meester. Voor ons allemaal was het zoeken hoe we deze klus zo goed mogelijk konden uitvoeren. Inmiddels kunnen we zeggen, het is ‘bijna’ gelukt. Zowel wij als leerkracht en Abel als leerling hebben er steeds meer plezier in om de spullen uit te stallen en de lessen te doen. Wij begrijpen de opdrachten en instructies van de wereldschool steeds beter. En Abel kan zich steeds langer concentreren. Eens in de 7 weken hebben we een gezamenlijke les met een echte wereldschool juf (zie de foto).
letters leren
En uit de ontwikkelingslijst die we met haar invullen blijkt dat Abel het goed doet en sprongen maakt! Mooi dat op deze manier de Nederlandse taal voldoende aandacht krijgt en blijft ontwikkelen. We vinden het voor beide kinderen belangrijk dat ze ook de Nederlandse taal goed onder de knie krijgen en daarbij is dit een prachtig hulpmiddel.
Nog een klein voorbeeldje waarom het goed is de Nederlandse taal te stimuleren. Vandaag zat Mirjam te kleuren en te zingen.
spelen en zingen
Ze zong telkens hetzelfde regeltje: ik heb de liefde van Jezus in mijn hart, Jezus is mijn zemër, Jezus is mijn hart. (zemër = hart in het Albanees). Mirjam heeft tijdens het zingen niet door of het Nederlands is of Albanees, ze mixt het op een natuurlijke manier door elkaar. Dat mixen van talen zal steeds meer en vaker gaan gebeuren als ze de taal meer en meer eigen gaan maken. Wij begrijpen haar prima, maar of anderen dat ook blijven doen als ze half Nederlands en half Albanees praat…?

Rapportage 2022

Als thuisfrontcommissie mogen we terugkijken op een indrukwekkend en gezegend 2022. Het jaar waarin Johan en Willeke afscheid namen van het vertrouwde Nederland om te vertrekken naar Albanië. We zijn dankbaar dat ze nu al een half jaar in het land wonen en dat Albanië steeds meer als thuis voelt. Natuurlijk wisselen mooie momenten zich soms ook af met moeilijke momenten, maar de betrokkenheid van vrienden, familie, en gemeente is een grote steun voor hen. Jullie persoonlijke contacten, kaartjes, gebed en financiële steun hebben Johan en Willeke en de thuisfrontcommissie geholpen om het nodige werk met passie te kunnen doen.
Rapportage 2022
Jaarlijks wordt er vanuit de GZB verwacht dat de thuisfrontcommissie €35.000 bijdraagt aan de uitzending van Johan en Willeke. Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen we jullie mededelen dat deze benodigde financiële middelen voor 2022 ontvangen zijn! We mogen zelfs een mooie reserve meenemen naar het komende jaar, wat een grote reden is tot dankbaarheid. In het cirkeldiagram kunt u zien uit welke inkomstbronnen het benodigde bedrag is opgebouwd. Ook het komend jaar willen we weer leuke activiteiten organiseren om deze betrokkenheid voort te zetten naar de komende jaren. Dankt u God ook in uw gebed voor dit mooie resultaat? Meeleven, meegeven, meebidden… Op naar 2023!'

Activiteiten 2023

Ook het komend jaar willen we weer leuke activiteiten organiseren om deze betrokkenheid voort te zetten naar de komende jaren. We delen de activiteiten die voor komend jaar op de planning staan!

Bidden met VIA
Een online gebedsmoment via het programma Teams. De eerstvolgende keer is op maandag 27 maart. We starten om 19.25 uur! Klik hier voor meer informatie.

Verbinding rondom Pasen
Dit is nog een kleine verrassing... maar denk alvast na over de vraag wat Pasen voor u of jou betekent.

Sportief event
Noteer vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli in de agenda! We willen een evenement organiseren waar beweging en verbinding centraal staat. Ook hopen Johan en Willeke aanwezig te zijn.

Groentepakketten
Na het grote succes van vorig jaar hopen we ook dit jaar weer de groentepakketten actie te organiseren!

Kaartenactie
Heel het jaar door zijn ‘onze kaarten’ te bestellen. Kaarten met bemoedigende teksten, mooi om te versturen of in huis neer te zetten! Klik hier voor bestellen
.
Doneerknop

Contact

Johan en Willeke

AEP KP 119
Attn. Fam Vrij (box92)
ZIP 1057 Tirana
Albania

johan@vrijinalbanie.nl
willeke@vrijinalbanie.nl

TFC

p.a. Emmastraat 95
2681 RM Monster
tfc@vrijinalbanie.nl

Colofon

Johan en Willeke Vrij zijn in juli 2022 uitgezonden naar Albanië namens de GZB. U kunt naast meebidden en meeleven ook meegeven. U kunt u gift overmaken op IBAN NL91INGB 0690 7624 45 tnv GZB o.v.v. Vrij in Albanië, AL.3.321.

Voor informatie over of contact met de GZB:
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet